தமிழ் வளர் மையம்
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
மற்றும்
எட்யுரைட் அறக்கட்டளை, அமெரிக்கா
வழங்கும்

தமிழ் கற்பித்தல் – பட்டயப்படிப்பு – ஓராண்டு
Diploma in Tamil Teaching – One year
Registration Amount: USD 500

Register Here

பாடத்திட்டம்

வரிசை எண் பாடம் மதிப்பெண்
1 தமிழ் கற்பித்தல் – அடிப்படை நிலை 100 மதிப்பெண்
2 படைப்புக்கலை 100 மதிப்பெண்
3 அடிப்படைத்தமிழ் இலக்கணம் 100 மதிப்பெண்
4 அயலக நாடுகளில் தமிழ்க்கல்வி
(செய்முறைத்தாள்)
100 மதிப்பெண்

முன்பதிவிற்குப் பின் பாடத்திட்டம் பகிரப்படும். பயிற்சி தொகை USD 500 finance@eduright.org என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு Zelle (United States) அல்லது PayPal (Canada) செய்துவையுங்கள். பல்ககலைக்கழகத்திற்கு தங்களது கட்டணம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டபின் உங்களது பதிவு எண் மற்றும் பயிற்சி விபரங்கள் தெரிவிக்கப்படும். பயிலரங்கத்தில் பங்கேற்க Microsoft Teams செயலியை தங்கள் கணினி மற்றும் திறன்பேசியில் தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளவும். https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-teams/download-app பயிலரங்கத்திற்கான இணையவழி இணைப்பு அனுப்பப்படும்.